background

Kalite & Çevre Politikası

Kalite Politikası

%100 müşteri memnuniyetini ilke edinen şirketimiz, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmektedir. Personelimizin sürekli eğitimlerle bilinçlendirilmesini sağlayarak, uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün üretmekte, bunun yanısıra kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek için çaba sarfetmekteyiz.

Çevre Politikası

Ülkemizdeki çevre mevzuatına, yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak. Atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek. Çalışanlar ve tedarikçilerimize çevre konusunda sürekli eğitim vererek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek. Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini sürdürmek. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almak.